Çözümlerimiz

DIŞ
TİCARET DANIŞMANLIĞI

Dış Ticaret; tamamen hukuki bir zeminde işleyen; , barındırdığı prosedürleri ile çokca yükümlülük getiren, risk ve masrafın gözden kaçırılabileceği bir organizasyondur.  

 

Bu riskleri ortadan kaldırabilmek, imkanları yakalayabilmek, etkinliği artırabilmek  bunları güvenli ve kontrollü olarak yapabilmek, müşterilerimizin yeni pazarlarda en etkin şekilde rol alabilmesini sağlamak için SANEG en etkili Dış Ticaret Çözümlerini sağlamayı hedefler.

 

LOJİSTİK
OPERASYON 
DANIŞMANLIĞI

Tarihin başından beri tüm savaşlar; lojistik olanak ve imkanlar sayesinde kazanılmış, yada kaybedilmiştir.

 

Lojistik; organizasyonel olarak girdilerimiz olan hammadde, yarı madde ve mamüllerin, tüm süreçte maliyetlerin minimize , kar ın maksimize edilebilmesi hedefiyle stratejik satınalma, hareket ve depolama sürecidir. SANEG müşterilerimizin en etkili Lojistik Çözümlere ulaşabilmesini hedefler 

GÜMRÜK
SÜREÇLERİ
DANIŞMANLIĞI

Gümrük Süreçleri, iş pratikleri üzerinde ve operasyon maliyetleri üzerinde oldukça büyük etkiler doğurabilecek bir süreçtir.


Gümrük süreçleri, genelde gerekli ticari bilgi ve belgeleri bulunmayan üçüncü parti firmalara bırakılabilmekte ve sürece tek yönden bakılmaktadır. Bu da birçok operasyonel yük ve masraf geitrmektedir. SANEG müşterilerimizin uygun Gümrük Çözümlerine en etkin şekilde ulaşabilmesini hedefler.